Ankara ve Şanlıurfa gençleri arasında kaynaşma etkinliği

Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen ve Göç İdaresi Başkanlığı’nın paydaşı olduğu “Gençliğin Gözüyle Uyum ve Dayanışmanın Kodları” isimli Erasmus+ Gençlik Katılımı projesinin zirve toplantısı 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Proje kapsamında düzenlenen zirve toplantısına Şanlıurfa ve Ankara’dan 50 genç katılım sağlayarak daha önce Şanlıurfa’da gerçekleştirdikleri çalıştaylar sonucunda hazırlamış oldukları politika belgesini karar alıcı ve uygulayıcılara sundular.

Gençlerin göç yönetimi ve politikalarına katılım sürecini sağlamayı hedefleyen projenin zirve toplantısına onları dinlemek ve hazırladıkları politika belgesini değerlendirmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Dr. Gökçe Ok, Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Göç Politika ve Projeleri Daire Başkanı Mehmet Parlak, Göç Uzmanı Ekrem Demir, Şanlıurfa İl Göç İdaresi Uyum ve İletişim Grup Başkanı Metin Ay, göç uzmanları, çeşitli sivil toplum örgüt temsilcileri ve Türkiye Ulusal Ajans yetkilileri katıldı.

Uyum ve dayanışma ana başlığı altında birçok konunun tartışıldığı bu programda gençlerin hazırladıkları politika belgesi ilgi gördü. Gençler tarafından proje kapsamında hazırlanan kısa film gösteriminin ardından HÜGÖÇ Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Gülerce açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Dr. Gökçe Ok konuşmasında katılımcı gençleri tebrik ederek hazırlanan politika belgesindeki maddelerin hepsinin çok değerli olduğunu, içerisinde birçok kurum ve kuruluşun görev alanına girebilecek maddelerin de bulunduğunu ifade ederek bu belgenin ilgili kurumlara ve yetkililere ulaştırılması için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Zirve programının diğer bir bölümü ise gençlerin proje boyunca edindikleri deneyimlerini ve kazanımlarının paylaşılmasıydı.

Paylaşım yapan gençlerden bazıları aşağıdaki ifadelere yer verdi:

Eva Davod, “Bizler insan olmayı, insana dokunmayı ve insana insan olduğu için değer verilmesi gerektiğini öğrendik dedi.

Merve Kaya, “Birbirimizin dünyasında gezmeye başladık, içimizi açtık, kendimizi anlattık, birbirimizi dinledik, yapılan her şeyde bir mesaj görerek hassas düşünce ve kalplere sahip olduk. Hep beraber güldük ve hep beraber ağladık... Kardeş, arkadaş, sırdaş olmak için illa aynı kandan veya aynı toplumdan veya aynı kültürden olmamıza gerek olmadığının farkına vardık. Hem de farkına varışımız ve uyanışımız öyle basitçe olmadı. Hissettik, yaşadık, dokunduk” dedi.

Deneyim paylaşımlarının ardından Eurodesk Türkiye Ulusal Koordinatörü Dr. Kemal Başçı bir konuşma yaparak gençlerin böyle bir projeye imza atmasından duyduğu sevinci ifade ederek onları tebrik etti. Zirve programının ilk günü plaket takdimiyle sona ermiş oldu.

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI BAŞKANI İLKER ASTARCI İLE SÖYLEŞİ

Gençler akşam saatlerinde Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Sayın İlker Astarcı ile bir araya geldiler. Toplumsal uyum ve birlikte yaşamanın en önemli aktörlerinin gençler olduğu, gençlerin bu gibi projelerle seslerini daha fazla duyurabildiği, projelerin yaygınlaştırılması gerektiği, özellikle göçmen gençlerin de dâhil edilmesinin önemi ve daha fazla gayret edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖÇ SÖYLEŞİLERİ

Projenin zirve programının ikinci gününde, Göç İdaresi Başkanlığı ev sahipliğinde, gençler alanlarında uzman iki araştırmacıyla buluşarak göç olgusu üzerine söyleşiler gerçekleştirdi. Bu söyleşiler vasıtasıyla gençler bir taraftan gençlik çalışmalarını yürütürken diğer taraftan entelektüel tartışmalara katılma imkanı buldu.

Çanakkale Üniversitesi’nden Dr. Nihal Eminoğlu ile "Sosyal Uyumdan Ne Anlıyoruz?" konusu üzerine söyleşi gerçekleşti. Söyleşide birçok farklı sosyal bilim alanlarından araştırmacılar ve göç uzmanı yetkililer ile birlikte yaşama kültürü inşası için neler yapılması gerektiğini ve birlikte yaşamanın yolları üzerine konuşuldu. Entegrasyon, asimilasyon, tolerans, çok kültürlülük, kültürlerarası etkileşim ve uyum kavramları tartışmaya açılarak "Birlikte Yaşama" modeli geliştirmek mümkün mü? sorusuna cevaplar arandı. Söyleşi sonunda uzun zamandır çevrimiçi olarak etkileşimde olan Eminoğlu ve gençler yüz yüze sohbet etme imkanı buldu.

GENÇLERE YOUTHPASS SERTİFİKASI VERİLDİ

Şanlıurfa’dan gelen gençler, zirve toplantısına Ankara’dan katılım sağlayan gençlerle buluşarak onlara birer mektup ve hediye takdim ettiler. Böylelikle gençler kendi aralarında da kaynaşma sağlayarak yeni arkadaşlıklar edinmiş oldular.

Programın kapanışında katılımcı gençlere Erasmus+ Gençlik Programı kapsamındaki yaygın eğitimin tanınması ve belgelendirilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen Youthpass sertifikaları verildi.

BİHA

- Ajans Urfa, Etkinlik bölümünde yayınlandı
https://www.ajansurfa.com/haber/9129257/ankara-ve-sanliurfa-gencleri-arasinda-kaynasma-etkinligi