banner114

banner87

Urfa'da 'hayali bina'yı bitmiş gibi gösterdiler!

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün teknik heyeti tarafından hazırlanan rapor inşaatlardaki usulsüzlükleri ortaya koyar nitelikte oldu. Denetimler yetersiz kaldığı için tamamlanmayan bir binanın imal edilmemiş katlarını bitmiş gibi gösterip sahte beton test raporu düzenleyip UYDS’ye yüklediler. Teknik raporda ilgili laboratuvar kuruluşunun ruhsatının (izin belgesi) feshedilmesi talep edilirken, il müdürlüğü Bakanlıktan ikinci kez görüş istedi.

banner100
ÖZEL HABER 07.11.2019, 10:51 07.11.2019, 15:37
Urfa'da 'hayali bina'yı bitmiş gibi gösterdiler!
banner101

Şanlıurfa’da hızlı betonlaşma, çarpık kentleşme, plansız imarlar ve kaçak yapılar gibi sorunlar sürekli gündemdeyken bu kez hazırlanan bir rapor denetimlerin de yetersiz olduğunu ortaya koydu. İddiaya göre Karaköprü ilçesinde inşa edilen çok bloklu ve yüksek kat müsaadeli inşaatın bazı katları tamamlanmamasına rağmen, binanın beton denetimini yapan laboratuvar kuruluşu tarafından bitirilmiş gibi gösterildi. Skandalı ortaya çıkaran ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün teknik raporu oldu. Teknik heyet tarafından hazırlanan raporda; ilgili laboratuvar firmasının bazı bloklardaki katları bitmiş gibi gösterdiği ve bunları Ulusal Yapı Denetim Sistemine (UYDS) yüklediği, bu nedenle şirketin ruhsatının iptal edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konuyla ilgili yazısı olmasına rağmen Çevre ve Şehircilik Şanlıurfa İl Müdürlüğü ikinci kez Bakanlıktan görüş istedi. Müdürlük yetkilileri Bakanlıktan gelen karar doğrultusunda hareket edeceklerini kaydetti.

YERİNDE İMALAT OLMAMASINA RAĞMEN SİSTEME GİRİLMİŞ

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde inşa edilen ve birkaç bloktan oluşan inşaatı yapan müteahhit iddiaya göre inşaatı tamamlayamayacağını anlayınca inşaatın bazı kısımları yarım kaldı. Ancak inşaatın teknik ve laboratuvar hizmetini yapan Ultra Laboratuvar Kalite Kont. Danışmanlık İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. adlı kuruluşun yerinde imalat olmamasına rağmen, inşaatla ilgili laboratuvar test raporlarını UYDS’ye kayıt ettiği raporla tespit edildi. Raporu hazırlayan heyet, usulsüzlük olduğu gerekçesiyle ilgili kuruluşun ruhsatının iptal edilmesini talep etti. Bakanlıktan da konuyla ilgili yazı istendi. Bakanlıkça hazırlanan ilgili yazıda da kuruluş için gereğinin yapılması gerektiği vurgulandı. Ancak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bakanlıktan konunun daha detaylı bir şekilde anlatılması için ikinci bir yazı talep etti.

İLGİLİ KURULUŞ: SEHVEN GİRİLMİŞ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda ilgili laboratuvar kuruluşundan da savunma istendi. Müdürlüğe sunulan savunma yazılarında inşaata ait Beton Basınç Raporlarının Ulusal Yapı Denetim Sistemine sehven girildiğini, söz konusu Beton Basınç Dayanım Raporlarının hiçbir şekilde ilgili kurum ve kuruluşa ibraz edilmediğini, söz konusu yapının 5 bloktan oluştuğundan alınan Taze Beton Basınç Dayanım Deney numuneler arasında verilen katlarda karışıklığa sebep olduğunu, Taze Beton Basınç Dayanım Deney numune alma mevzuatı incelendiğinde bu bilgilerin laboratuvara Yapı Denetim Kuruluşu tarafından verildiği dolayısıyla bazı yanlış bilgiler neticesinde bu durumun meydana geldiğini, Ulusal Yapı Denetim Sistemine yüklenen Beton Basınç Dayanım Raporlarının Laboratuvarın numune kayıt defterinde iptal edildiğini ve beton numune alma tutanaklarının 20.09.2018 tarihinde numuneyi talep eden Yapı Denetim Kuruluşu ARM Yapı Denetim Ltd. Şti yetkilileriyle tutanakla iptal edildiğini beyan ettiler. Öte yandan adı geçen ARM Yapı Denetim'in sadece raporda adı geçtiği laboratuvar firmasıyla alakasının bulunmadığı anlaşıldı.

RAPORUN SONUÇ BÖLÜMÜNDE ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

Söz konusu alanda inceleme yapan heyet tarafından hazırlanan raporda, “Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce görevlendirilen teknik heyet 25.03.2019 tarihinde şantiyede yapılan incelemeler esnasında, yapının bodrum kat, zemin kat ve yedi normal kat betonarme taşıyıcı sisteminin tamamlanmış olduğu, sekizinci katın kolon donatı imalatları çalışmasının devam ettiği görülmüştür.

Yapının 8. kat kolon-tabliye, 9.kat kolon-tabliye ve teras kat kolon imalatlarının yerinde inşa edilmemesine rağmen bahsi geçen imalatlara ait 28 günlük yaş beton labotartuvar test raporlarının Ulusal Yapı Denetim Sistemine kaydedildiği görülmüştür.

Yapının 8.kat kolon-tabliye, 9.kat kolon-tabliye ve teras kat kolon imalatları için düzenlenmiş 7 günlük ve 28 günlük laboratuvar test raporlarının gerçeği yansıtmayan sonuçlar ihtiva ettiği tespit edilmiştir.

Müdürlüğümüze sunulan savunma yazıları, Arm Yapı Denetim Ltd. Şti arşivinde yapılan inceleme ve Karaköprü Belediye Başkanlığı’nın ilgili kayıtlı yazısı göz önüne alınarak laboratuvar kuruluşunun bahsi geçen raporları herhangi bir kurum veya kuruluşa verdiği tespit edilememiştir.

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunun 8’inci maddesinin 10’nuncu fıkrasının (e) bendinin 2 numaralı alt bendinde; “Laboratuvar kuruluşunun idarelere veya şahıslara verdiği deney raporlarının gerçeği yansıtmayan sonuçlar ihtiva ettiğinin tespit edilmesi, hallerinde Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça laboratuvar kuruluşunun izin belgesi iptal edilerek” denilmiş olup, faaliyetine son verilir. Sözleşmesi feshedilir ve teminatı irat kaydolunur” denilmiş olup bahsi geçen raporların gerçeği yansıtmayan sonuçlar ihtiva ettiğinin tespit edilmesi üzerine laboratuvar kuruluşunun izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, laboratuar kuruluşunun sözleşmesinin feshedilmesi ve teminatının irat kaydolunması gerektiği kanaatine varılmıştır” denildi.

BAKANLIKTAN GÖRÜŞ İSTENDİ

Çevre ve Şehirlik Şanlıurfa İl Müdürlüğü daha sonra bu konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bilgi istedi. Bakanlıktan gelen ilgili yazıda da gereğinin yapılması istendi.

Bakanlıktan gelen ilgili yazıda, “Laboratuvar deney raporları UYDS sistemine yüklendiğinde Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili idareler tarafından görülebilmektedir. 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunun 8’inci maddesinin 10’uncu fıkrasının (e) bendinin 2 numaralı alt bendinde “Laboratuvar kuruluşunun idarelere veya şahıslara verdiği deney raporlarının gerçeği yansıtmayan sonuçlar ihtiva ettiğinin tespit edilmesi, hallerinde Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça laboratuvar kuruluşunun izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilir. Sözleşmesi feshedilir ve teminatı irat kaydolunur” denilmiş olup konunun bu hususlar gözetilerek değerlendirilmesi hususunda...” ifadelerine yer verildi.

CANBAZ: İKİNCİ GÖRÜŞ İSTENDİ BAKANLIKTAN

Çevre ve Şehircilik Şanlıurfa İl Müdür Yardımcısı Şahin Canbaz, “Şu anda bakanlıktan ikinci görüş istiyoruz. Ona göre rapor düzenlenecek. Orada kat olmadan beton kurulmuş gibi görünüyor. Oysa orta katlar yok bununla ilgili usulsüzlük var. Firma bunun sehven yapıldığını söylüyor. Biz de bunun sehven olup olmadığını bakanlıktan görüş aldıracağız. Kurum gitmiş önceden görmüş rapor tutmuş. O rapordan ziyade bundan sonra işlem başlatılmış. Savunmalar istenmiştir, arkasından bir karar verilecektir komisyon tarafından. Bu komisyonda demek ki tereddütler olmuş. Görüş istenmiş, birinci görüş gelmiş herhalde yine bir sıkıntı çıkmış. İkinci görüş tekrar bakanlıktan isteniyor. Kapatma işi de burası değildir. Kapatma işini bakanlık yapar. Rapor düzeyinde bir karar verilir. Bakanlık uygun görürse kapatır uygun görmezse hayır der kararınız yanlıştır. Yani en nihayetinde karar bakanlığın kararıdır.  Doğru karar vermemiz lazım. Bakanlıkta tereddüt olmuştu. Kapanma değil. Bizim kendi açımızdan bir daha sorduk daha detaylı açması kapsamında. Bakanlığın görüşü kapatın diye gelmez. Bakanlığın görüşü der ki, şu işlem yanlıştır veya doğrudur buna göre devam edin. Bakanlık kendisi karar verir. Bakanlığa tekrar görüş sorulmuş o da gelir birkaç güne. Ona göre karar verirler” dedi.

Mustafa ARISÜT-Hüseyin ÖZKAN-ÖZEL HABER/AJANS URFA

banner53
Yorumlar (0)
banner123