Türbeler

Şanlıurfa'da bulunan Türbeler

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ´NİN İLK DEFNEDİLDİĞİ MEZARI

Bediüzzaman Said Nursi, İkinci Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminin önde gelen Islâm mütefekkirlerinden biri olarak bilinir. 1877'de Bitlis'in Hizan kazasına bağlı Nurs köyünde dünyaya gelen Bediüzzaman, 23 Mart 1960'ta Ramazan ayinin Kadir Gecesi'nde Şanlıurfa'da ipek palas otelinin 27 nolu odasında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hz.İbrahim'in doğduğu mağaranın yemen yanındaki Dergâh Caminin bahçesine defnedildi. Bediüzzaman 27 Mayıs ihtilalından sonra darbeciler tarafından buradan alınarak bilinmeyen bir yere gömüldü. Ancak Cumhuriyet döneminin önde gelen Islâm mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin ilk defnedildiği bu kabri sevenleri tarafından yılın her ayı ve günü ziyaret edilir.

Kadir gecesine denk gelen ölüm yıl dönümünde ise her yıl sevenleri tarafından mevlit okutulur. Dünyanın ve Türkiye'nin bir çok yerinden anma programına katılmak üzere binlerce ziyaretçisi her yıl ramazan ayının 25'inci gecesinde düzenlenen mevlide katılır. Gündüz Şanlıurfa'nın mabetlerini ve türbelerini gezip dua eden Bediüzzaman Said Nursi'yi sevenler gece ise iftar saatinde Şanlıurfalıların evine konuk olur. Kimileri ayni gece memleketlerine dönerken kimileri de geceyi Şanlıurfa'da geçiriyor. Geceyi Şanlıurfa'da geçirmek isteyenleri yine evlerinde ağırlayan Şanlıurfalılar sahurlarını da misafirleri ile paylaşırlar.

İMAM BAKIR (HZ.) TÜRBESİ

Harran'ın 3 km. kuzeydoğusunda İmam Bakır Köyü'nde 12 İmamdan beşincisi olan Ebu Ca'fer İmam Muhammet Bakır türbesi bulunmaktadır. Halife Hz.Ömer zamanında (miladi 639'da) Urfa ve Harran'ın fethi savaşına katılan Ebu Ca'fer İmam Muhammet'in kopan bir parmağının buraya gömülerek üzerine türbenin yapıldığı ve köye "İmam Bakır" adı verildiği rivayet edilir.

HAYAT EL-HARRANİ

Şeyh Hayat el-Harranî'nin kuraklık günlerinde cemaatiyle birlikte yağmur duasına çıktığında asla boş dönmez, Allah'ın inayetiyle mutlaka yağmur yağardı. Şeyh Hayat el-Harrani 1185 tarihinde vefat etmiş ve mescidinin yanına defnedilmiştir. Vefatından 10 yıl sonra Türbesi inşa edilmiştir.

Cami ve türbe, Harran şehir surlarının dışında yer almaktadır. Hayati el- Harrani türbesinin yanındaki tarihi kuyu, Hz. Yakub Kuyusu olarak bilinmektedir. Harran'da doğmuştur. Asıl adı, Şeyh Yahya Hayat b.Abdulaziz'dir. Hayat el-Harrani olarak tanınmıştır. Öldükten sonra tasarrufu devam eden keramet sahibi, önemli bir şahsiyettir. Kendisiyle çağdaş olan Sultanlar mutlaka Hz. Şeyhi ziyaret etmiş, onunla görüşmekten şeref duymuşlar ve hayır duasını almışlardır. Selahatin-i Eyyubî, Halep hükümdarı ve Urfa fatihi Nureddin Mahmud Zengi Hz. Şeyhi ziyaret eden İslam Fetihlerinin önemli komutanlarıdır. Özeliklikle mevlid ve kandil gecelerinde ziyaretçi akınına uğrar. Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçilerin Hayat el-Harrani hazretlerine uğramadan gitmedikleri görülür

HZ. EYYÛB (A.S.) ÇİLE ÇEKTİĞİ MAKAMI

Şanlıurfa Hz. Eyyûb için ata yurdudur. Hz. Eyyûb (a.s) hayatının bir evresinde tüm peygamberlerde olduğu gibi hicretle şereflenmiştir. Filistin'den başlayarak Şam diyarını kapsayan ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlıEyyüpnebi Beldesi'nde noktalanan bu hicretle ilgili olarak, Eyyubnebi Beldesi ve Şanlıurfa merkez eksenli hayat hikâyesi üç dinin de yazılı kaynaklarında tafsilatlı olarak anlatılır. Gerek Kurân'ı Kerim'de ve gerekse yazılı kaynakların tamamında Hz. Eyyûb anlatılırken hayatın daha çok bu evresi anlatılır. Bu evre ise tamı ile mekânsal olarak Şanlıurfa orijinlidir. Şanlıurfa Merkezin güneyindeki Eyyûb Peygamber Mahallesi'nde Eyyub Peygamber Makamı olarak bilinen külliyede "Çile Mağarası" ve "Şifalı Kuyu" bulunmaktadır. Hz. Eyyûb kıssası Urfa'da halk arasında anonimleşmiş bir tarzda ve yazılı kaynaklardan aktarılan rivayetlerde şöyle anlatılır:Cenâb-ı Hakk, yöre insanları arasında seçkin bir kulu olan Hz. Eyyûb'u peygamberlikle görevlendirir. O'nu ve ailesini maddi ve manevi bakımdan öylesine zenginleştirir ki, O'na birçok evlât verir, malına, davarlarına bereket girer. Birçok köyü, bu köylerde bereketli toprakları ve sürülerce davarı olur. Böylece bölgenin hatırı sayılır zenginlerinden biri olur.

İbadetinden ve zikrinden alıkoymaz. Vücudunun her tarafı yara bere içerisinde olduğundan vücudunu kurt kaplar. O ise yarasını kemiren bu kurtçukları yere düştüklerinde kaldırıp vücuduna koyarak "Buyurun rızkınızı yiyiniz." deyip büyük bir dayanıklılık ve sabır örneği gösterir. Ne zaman ki kurtlar kalbine sirayet etmeye çalışınca bu Azîz Peygamber Allah'u Teâla'ya iltica ederek: "Allah'ım! Vücudumu hastalıktan zayıflık ve takatsizlik kapladı. Sana zikir ve taâde mecalim kalmadı merhamete muhtaç bir hale geldim. Sana sığındım, bana merhamet et! Sen ise merhametlilerin en müşfikisin ey Rabb'im !" diye dûa eder. Çile Mağarası, tarihî kaynaklarda Eyyûbiye Karyesi" diye geçen yerleşim alanındadır. Cenâb-ı Hakk, sevgili kulu Hz. Eyyûb'un duasını kabul eder. Topuğunu yere vurmasını, çıkacak olan su ile yıkanmasını ve bu soğuk suyu içmesini emr eyler. Hz. Eyyûb emr-i İlâhî'yi yerine getirir ve topuğunu yere vurur, mucizevî soğuk bir su fışkırır.

Hz. Eyyûb bu serin sudan yıkanıp içerek vücudunun hem içini, hem dışını onunla temizler. Böylece hastalıklardan kurtulur. Bu su kaynağı Şehir Merkezindeki Eyyûb Peygamber Makamında "Şifalı Kuyu" olarak bilinen yerdir. Su kaynağının üzerine daha sonraları iki adet taştan ayak ve üzerinde bir atkı taşı konulmuştur. Kuyunun bulunduğu kayalık alanda kendirin sarkıtılıp çekilmesinden dolayı derin oyuklar oluşmuştur. Bu ise yüzyılların kullanımına işaret eder. Suyu soğuk ve temiz olup hiç kurumaz. Tarih buyunca birçok komutan ve kral hastalığı iyileşsin diye bu su ile yıkanmıştır Hıristiyanlar ve Müslümanlar tarafından bu su şifalı olarak kabul edilmiştir. Şifalı Kuyu'nun 100-200 metre kadar batısındaki kalıntıların altında kayalardan oyulmuş bir hamam olduğu, bu hamamda cüzamlı hastaların ve romatizma hastalıkların tedavisinin yapıldığı yazılı ve sözlü kaynaklarda belirtilmektedir.

HZ. ELYESA (A.S.) TÜRBESİ

Hz. Elyesa (a.s.) Hz. Eyyûb'un çağdaşıdır. Hz. Elyasa (a.s)'da diğer peygamberler gibi hep hicret etmiştir. Şam diyarından göç ederek Hz. Eyyûb (a.s)'u görmeye gelen Hz. Elyesa, Eyyûbnebi Köyü'ne vardığında yoluna şeytan çıkar, yaşlı bir insan kılığında Hz Elyesa'ya görünür ve O'na musallat olarak "Ey yaşlı insan boşuna yorulma Eyyûb'u bulamasın O buralardan göç etti çok uzaklara gitti bu yaşlı halinle O'nu bulman mümkün değil" diyerek Hz. Elyesa'yı kandırır. Hz. Elyesa artık yaşlanmıştır yürüyecek gücü kalmamıştır, hemen oracıkta Rabbine sığınarak ruhunu teslim almasını niyaz eyler.

Rivayet edilir ki Hz. Elyesa, Hz. Eyyûb'la buluşmaya ramak kala oracıkta ruhunu Rahman'a teslim eder. Bir diğer rivayete göre Hz. Elyesa, Hz. İdris, Hz. İsa gibi o noktada Rabbi tarafından göğe çekilmiştir. Hz. Eyyûb (a.s.) türbesinin güneybatısında köye 500 metre kadar mesafedeki makam Hz. Elyesa (a.s.) türbesi olarak bilinmekte ve asırlardır Hz. Elyesa makamı olarak ziyaret edilmektedir.

HZ. RAHME HATUN TÜRBESİ

Eyyûb Nebî köyü höyüğünün kuzey-batı yönünde, höyüğe 50 metre mesafedeki makam, Hz. Eyyûb'un Hanımı Hz Rahme'nin türbesi olarak ziyâret edilmektedir. Hz. Eyyûb hastalanınca ilk başlarda eşi Hz. Rahme O'na yeterli ilgiyi göstermemiş ve Hz. Eyyûb'u Çile Mağarası'nda tek başına bırakarak oradan ayrılmış ve köyüne geri gitmiştir. Hiç bırakmaması veya sık sık ziyaret etmesi gerekirken ne yazık ki O'nu ihmal etmiştir. Hanımını çok seven Eyyûb'u bu durum çok üzmüştür ve O, Rabbi'ne sığınmıştır. Hz. Eyyûb hastalığında karısı tarafından ihmal edilince ona: "Eğer Allah beni şu hastalıktan kurtarırsa, sana yüz değnek vururum!" diye yemin etmişti. Hastalıktan şifa bulunca Cenâb-ı Hakk, bu yeminden Hz. Eyyûb'a bir kurtuluş yolu gösterdi.

Kurân-ı Kerîm'de me'âlen şöyle buyrulur: "Ey Eyyûb! eline yüz daldan destelenmiş bir demet al da onunla hanımına vur ve yemininde hânis olma!" dedik. Doğrusu biz onu sabırlı bulmuştuk. Ne iyi kuldu; muhakkak ki o Allah'a yönelirdi. (Sâd: 44)

HZ. İBRAHİM PEYGAMBERİN TÜRBESİ

Üç semavi dinin atası Hz. İbrahim Peygamber, rivayete göre Şanlıurfa Balıklıgöl'de bulunan bir mağarada doğmuştur. Her yıl, her üç semavi dinin binlerce mensubu tarafından ziyaret edilen doğduğu mağara türbe özeliği ile günümüze kadar korunmuştur.

Bakım ve onarımı düzenli olarak yapılan Hz. İbrahimin'in doğduğu mağara mübarek gün ve gecelerin haricinde Şanlıurfa'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin de akınına uğramaktadır. Kadınların ve erkeklerin giriş yaptığı iki ayrı kapının oluşturulduğu mağara, Mevlid-i Halil Mağarası olarak da bilinir. Mevlid-i Halil Mağarasından çıkan suyun zemzemden sonra en şifalı su olduğu kabul edilir.

#

23 Haz 2015 - 12:56 - Etkinlikgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Ajans Urfa Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ajans Urfa hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Ajans Urfa editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Ajans Urfa değil haberi geçen ajanstır.


Şanliurfa Markaları

SİZDE BU ALANA REKLAM VERMEK İSTER MİSİNİZ?

+90 (505) 585 67 77
Reklam bilgi


Anket Sizce erken genel seçim olur mu?