Coşkun eğitim sorunlarını ve çözümleri anlattı

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılının birinci dönemi, bugün verilen karnelerin ardından tamamlandı. Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Coşkun, Öğrencilere iyi tatiller dileyerek, eğitim sistemindeki sorunları ve getirilebilecek çözümleri açıkladı.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılının birinci dönemi, bugün verilen karnelerin ardından tamamlandı.

Eğitim- Bir-Sen Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Coşkun, tamamlanan birinci dönemin ardından yazılı açıklamada bulundu.

Öğrencilere iyi tatiller dileyen Coşkun eğitim sistemindeki sorunları ve getirilebilecek çözümleri açıklayarak şu ifadelere yer verdi:

“Eğitim yılına ara, eğitim için çalışmaya devam...

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılının birinci dönemi tamamlanıyor. Uzun ve yorucu bir çalışma döneminin ardından öğrencilerimize ve eğitim çalışanlarımıza iyi ve güzel bir tatil diliyoruz.

Bu ara tatil dönemi, şapkayı önümüze koyarak ‘neleri eksik bıraktık, nasıl tamamlarız’ diyerek muhasebe yapılacak bir fırsattır. Bu fırsat, eğitim yöneticileri, siyasiler, veliler ve tüm öğrenciler tarafından değerlendirilmelidir. Herkes yetki ve sorumluluk alanında bulunan eksikleri tamamlamak, yapılacak işleri, yenilikleri planlamak için bu ara dönemi bir fırsat olarak görmelidir.

Yeni bir eğitim felsefesi ve yeni bir yaklaşımla eğitime daha millî bir ruh kazandırılması amacıyla köklü müfredat değişikliği çalışmasının başlatılması, ders çizelgelerindeki değişiklikle seçmeli dini derslerin dört yıllık dönemde en az bir kere seçilmesinin sağlanması, öğrencilerin okula devam takibi, sınıfta kalmanın işlerlik kazanması, velilerin okula randevu ile girmesi, cep telefonu düzenlemesi gibi adımlarla eğitime ciddiyet getirilmesi ve öğretmenin işinin kolaylaştırılması, öğretmenler odası buluşmaları ile öğretmene değer verilmesi, taleplerin ilk elden alınması, takibi ve çözüme kavuşturulması gibi adımları yerinde ve özlenen gelişmeler olarak görmekle birlikte, olumlu adımların, çözüm odaklı yaklaşımların artarak devam etmesini; eğitimin ve eğitim çalışanlarının acil çözüm bekleyen sorunlarında da aynı kararlılığın gösterilmesini bekliyoruz.

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ SORUNLARINDAN ARINMIŞ OLARAK İŞİNİN BAŞINA GİTMESİ ÖNEMLİDİR

Bir eğitimcinin, eğitim hizmetini verirken, hayatın günlük sıkıntılarından arınmış bir zihinsel yoğunlukla kendini işine vermesi, hem ülkemizin hem de eğitim sistemimizin geleceği açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda, eğitimde fırsat ve imkân eşitliği sağlanmalı, öğretmen açığını kapatmaya yönelik nitelikli politikalar yürürlüğe konulmalı; okul ve bölgeler arasındaki nitelik farkı giderilmeli, öğretmen açığı tamamen kapatılmalıdır.

Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenlere dört yılı beklemeden kadroya geçiş tarihi itibarıyla yer değişikliği hakkı tanınmalı, aynı eğitim kurumunda üç hizmet yılını tamamlayan tüm öğretmenlere isteğe bağlı yer değişikliği imkânı sağlanmalıdır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SONA ERDİRİLMELİDİR

Hukuki olmadığı gibi çalışma ilişkileri yönünden de kabulü ve tahammülü mümkün olmayan, öğretmenlerin anayasal haklarını sınırlayan, aile bütünlüğünü bozan, eşleri birbirinden, çocukları da anne babalarından ayrı bırakan, öğretmeni eşi ile işi arasında tercihte bulunmaya zorlayan, öğretmenler odasında ayrımcılık oluşturan, mesleği ve öğretmenin itibarını zedeleyen sözleşmeli öğretmenlik uygulaması sona erdirilmeli, atamalar kadrolu yapılmalıdır.

SIRA TAYİNİNİ DE KAPSAYAN KALICI BİR YER DEĞİŞİKLİĞİ SİSTEMİ KURULMALIDIR

Öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin bütünüyle gerçekleştirilmesini sağlama adına yer değiştirme takvimi Temmuz ayında il içinde görev yapan öğretmenlerden başlamalı ve il içinde sıra uygulamasına geri dönülmelidir. Uzun yıllar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başarıyla uygulanan il içi sıraya bağlı yer değiştirme uygulamasının yeniden hayata geçirilmesini sağlayacak altyapı mevcuttur. Sıra tayinini de içeren adil ve kalıcı bir yer değişikliği sistemi kurulmalıdır.

EĞİTİMCİLERİN MOTİVASYONUNU ARTIRAN BİR KARİYER SİSTEMİ İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILMALIDIR

Kariyer basamakları sürecinde Anayasa Mahkemesi kararının oluşturduğu belirsizlik giderilmeli; yazılı sınav şartı kaldırılmalı, hizmet yılını esas alan süreç oluşturulmalıdır.

Aday öğretmenlik ve kariyer basamakları sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı gerekçesi doğrultusunda öğretmenlerin motivasyonunu artıran bir kariyer sistemi için yasal düzenleme yapılmalıdır.

MESLEK KANUNUNDAKİ EKSİK VE HATALI KISIMLAR BİR AN ÖNCE TAMAMLANMALIDIR

7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yeniden ele almalı; bu çerçevede, öğretmen kadrosuna yapılacak atamalarda, sadece Kamu Personeli Seçme Sınavı puan üstünlüğünün esas alınması ilkesi benimsenmeli, mülakat kaldırılmalıdır. Meslek kanunu, ‘meslek kanunu’ olarak nitelendirilmeyi hak edecek bir içeriğe kavuşturulmalıdır.

İSTİHDAMDA ZORLUK ÇEKİLEN BÖLGELERDE GÖREV YAPAN EĞİTİM ÇALIŞANLARINA İLAVE TAZMİNAT ÖDENMELİDİR

İstihdamda zorluk çekilen bölgelerde cebrî değil, cezbedici yöntemler uygulanmalı; sağlık hizmetleri sınıfı ile teknik hizmetler sınıfında yapıldığı gibi ilave tazminat ödenmelidir.

İKİLİ EĞİTİM UYGULAMASINA SON VERİLMELİ

Türkiye Yüzyılı’nda, ikili eğitim uygulamasına artık son verilmeli, bunun için ihtiyaç duyulan derslik açığı bir an önce kapatılmalıdır. Bu arada, ikili eğitim yapma zorunluluğu olan yerlerde akşam karanlığına kalmamak için çıkış saatleriyle ilgili bir ayarlama yapılmalıdır.

EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLİĞİ LİYAKAT VE KARİYER EKSENİNDE PROFESYONEL BİR MESLEK OLARAK YAPILANDIRILMALIDIR

Eğitim kurumları yöneticiliği liyakat ve kariyer ekseninde profesyonel bir meslek olarak yapılandırılmalı; yönetici görevlendirme yönetmeliğinde sürekli değişiklik yapılmasından vazgeçilerek kalıcı ve eğitimciler arasında kabul görev bir sistem artık kurulmalıdır.

Öğretmen kökenli şube müdürlerinin sorunları masaya yatırılmalı; şube müdürlüğü ile okul yöneticiliği arasında geçişkenlik sağlanmalı, şube müdürlerinin mali hakları iyileştirilmelidir.

TEMİZLİK VE GÜVENLİK PERSONELİ AÇIĞI SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM BULUNMALIDIR

Okulların temizlik ve güvenlik personeli açığı sorununa kalıcı çözüm bulunmalı, personel ihtiyacı tamamen karşılanmalıdır.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI ÇALIŞANLARI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINA GEÇİRİLMELİDİR

Yardımcı hizmetler sınıfı uygulamasına son verilmeli, bu sınıfta yer alan çalışanlar genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmeli ve özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda daha fazla zaman geçirilmeden adım atılmalıdır.

GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARI BELLİ BİR TAKVİM DÂHİLİNDE DÜZENLİ OLARAK YAPILMALIDIR

Eğitim ve öğretim hizmetinin aksamadan yürütülmesi için emek sarf eden genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının çalışma şartlarının daha iyi olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bunun yanı sıra, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının belli bir takvim dâhilinde düzenli olarak yapılması konusundaki çağrımızı yineliyoruz.

OKULLARIN ÖDENEK SORUNU İVEDİLİKLE ÇÖZÜLMELİDİR

Yeterli ödenekleri olmamasından dolayı okulların zorunluluk arz eden mal ve hizmet alımları yapılamamaktadır. Yıllardır süren bu sorun ivedilikle çözüme kavuşturulmalıdır. Okul bazlı ödenek tahsis edilmeli, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul idareleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır.

DEPREM BÖLGESİNDE GÖREV YAPAN EĞİTİM ÇALIŞANLARININ HAYAT VE ÇALIŞMA ŞARTLARI İYİLEŞTİRİLMELİDİR

Deprem bölgesinde görev yapan eğitim çalışanlarının öncelikle ve özellikle çalışma şartları iyileştirilmelidir. Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerden etkilenen illerdeki eğitim çalışanlarına ek tazminat ödenmelidir. Hem bölgedeki öğretmenlerin hem de yeni atanacak öğretmenlerin kalıcı konutlara ulaşması öncelikle değerlendirilmeli; eğitim çalışanlarının özellikle öğretmenlerin bölgedeki görevlerinin sürekliliğinin sağlanmasına dönük teşvik edici önlemler alınmalıdır. Deprem bölgesinde kamu hizmetinin eksiksiz yürütülmesi için öncelikle sağlık, teknik ve idari alanda personel istihdamı artırılmalı, tayin, geçici ve sürekli görevlendirme uygulamalarının kapsamı genişletilmelidir. Deprem bölgesindeki illerin 5 ve 6. derecelerden sayılması için düzenleme yapılmalıdır. Deprem bölgesindeki kamu görevlileri başta olmak üzere kadroya geçen personele üç yıllık hizmet süresi şartı aranmadan yer değişikliği hakkı tanınmalı, özellikle söz konusu kamu görevlileri aile bütünlüğüne dayalı yer değişikliği hakkından faydalandırılmalıdır.

EĞİTİMCİLERE YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNÜNE GEÇECEK TEDBİRLER İVEDİLİKLE ALINMALIDIR

Artarak devam eden şiddet olaylarının önüne geçilmeli, bunun için gereken tedbirler bir an evvel alınmalıdır. Eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere caydırıcı cezalar verilmeli; eğitim çalışanlarına karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemlerde ve davalarda personelin talebi üzerine bakanlığın hukukî yardımda bulunması noktasında düzenleme yapılmalıdır.

EĞİTİMİN ASIL AMACI, ÖĞRENCİYİ DAHA DONANIMLI YETİŞTİRME VE YETENEKLERİNİ DAHA İYİ GELİŞTİREREK HAYATA HAZIRLAMA OLMALIDIR

Millî Eğitim Bakanlığı’nın müfredatı yenileme çalışması başlatmasını yerinde ve gerekli buluyoruz. Ülke olarak ihtiyacımız olan şey, bilginin, hikmetin, ahlakın, ilerlemenin temel alındığı bir eğitim sistemidir. Eğitimin asıl amacı, öğrenciyi daha donanımlı yetiştirme ve yeteneklerini daha iyi geliştirerek hayata hazırlama olmalıdır. Bu bağlamda, öğrencileri donanımlı ve yeteneklerini geliştirmiş olarak hayata hazırlayabilmek için, müfredatların güncellenmesi, eğitimin altyapısının tamamlanması, öğretmen eğitiminin gözden geçirilmesi şarttır. Çünkü eğitim programları ya da müfredatı, bir ülkenin sadece eğitime bakışını değil, aynı zamanda zihniyetini, nasıl bir fert ve toplum istediğinin yol haritasını da ortaya koymalıdır. Öncelikle ve özellikle böyle bir eğitim düzeni kurmak zorundayız. 

SOKAK KÖPEĞİ TERÖRÜNE DUR DENİLMELİDİR

Çocuk ve yaşlılar başta olmak üzere, insanları tehdit eden sokak köpekleri sorununa acilen çözüm bulunmalıdır. Sokak köpekleri, eğitim ortamlarının güvenliğini ve sağlığını tehdit eder hâle gelmiştir. Bazıları ölümle biten köpek saldırılarında şimdiye kadar onlarca çocuk yaralanmıştır. Türkiye, insanların sokak ortasında köpek saldırısına uğradığı bir fotoğrafı hak etmiyor. Yetkililer, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeli, ülkemizi bu ayıptan kurtarmalıdır”.

19 Oca 2024 - 15:36 Osmaniye- Eğitimgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Ajans Urfa Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ajans Urfa hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Ajans Urfa editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Ajans Urfa değil haberi geçen ajanstır.

02

Ali Deniz - O kadar yıl eğitim camiasında kal.Bir o kadar da bu tablonun sorumlularıyla yol yürü ve sorunları bu kadar algılayamama becerisi göster yazık.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Ocak 19:02
01

Misafir - Hz Ali Bana bir harf ogretene kırk yıl kole olurum demiştir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Ocak 09:56

Şanliurfa Markaları

SİZDE BU ALANA REKLAM VERMEK İSTER MİSİNİZ?

+90 (505) 585 67 77
Reklam bilgi