banner226

banner184

banner69

banner84

banner225

banner175

banner168

Sendika açıkladı: Urfa'da salgının yıkıcı etkisi iyice görünür hale geldi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şube binasında koronavirüs pandemisi ile ilgili basın toplantısı yaptı. Açıklamayı yapan SES Urfa Şube Eşbaşkanı Eylem Salar, “ilimizde salgının yıkıcı etkisi iyice görünür hale gelmiş, kamu hastanelerinin yoğun bakımları %100 doluluk oranına ulaşmıştır. Her gün yeni covit servisleri ve yoğun bakımlar açılmaktadır” dedi.

Gündem 26.11.2020, 13:46 26.11.2020, 13:58
Sendika açıkladı: Urfa'da salgının yıkıcı etkisi iyice görünür hale geldi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şube binasında bugün koronavirüs pandemisi ile ilgili bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı yapan SES Urfa Şube Eşbaşkanı Eylem Salar, “Covid-19 pandemisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam etmektedir. Her ne kadar virüs tüm insanları eşitledi söylemleri hüküm sürse de biz, hayatını sürdürmek için çalışmak zorunda olan işçilerin, emekçilerin ve yoksul halkın uygun çalışma ve barınma koşulları, yeterli beslenme, sağlık hizmetlerine ulaşma ve diğer çevresel koşullar açısından virüs karşısında da sermaye sınıfıyla eşitlenmediğini biliyoruz.

Salgın Urfa yerelinde de başından beri takip ettiğimiz ve gün geçtikçe de artan bir ivme ile varlığını sürdürmektedir. İlk başlarda yerel yöneticiler ve idareciler tarafından inkar ve salgını görmezden gelen bir tutum sergilense de zamanla artık saklanamaz bir şekilde artış olduğu görülmektedir.

Defalarca uyarılarımıza rağmen pandemi sürecinde şeffaf olunmamış, durumun ciddiyeti kavranmamış, bilimsellikten uzak, toplumcu bir sağlık algısının dışında sadece rakamlar ve istatistikler üzerinde oynanarak süreç idare edilmeye çalışılmıştır. Zaten sağlık bakanlığının dünkü açıkladığı rakamlar da aylardır savunduğumuz pandemide bilginin şeffaflığı ve bilimselliğinin ne kadar önemli olduğunu doğrular niteliktedir. Vaka sayısı ve hasta sayısı şeklinde ayrı ayrı açıklanarak bu ikilem arasında sıkışan bakanlık, bilgiyi halktan gizleyerek salgının artışına sebep olmuştur” ifadelerini kullandı.

‘BİZLER TÜKENİYOR ÖLMEYE DEVAM EDİYORUZ’

Günlük vaka sayısının 28 bin 351 iken hasta sayısı 6 bin 814 olduğunu bu vaka sayısı ile Türkiye dünya sıralamasında beşe, Avrupa’da ise zirveye yerleştiğini vurgulayan Salar, “Günlük vaka sayının 28 bin 351 iken hasta sayısı 6 bin 814. Yaklaşık 5 katı. Bu vaka sayısı ile Türkiye dünya sıralamasında beşe, Avrupa’da ise zirveye yerleşti. Gelinen nokta; ilimizde salgının yıkıcı etkisi iyice görünür hale gelmiş, kamu hastanelerinin yoğun bakımları %100 doluluk oranına ulaşmıştır. Her gün yeni covit servisleri ve yoğun bakımlar açılmaktadır. Bir kez daha görüyoruz ki sağlık sistemini ayakta tutan yürütülen politikalar değil Olağanüstü şartlarda müthiş bir özveri ile çalışan sağlık emekçileridir ve bizler tükeniyor, ölmeye devam ediyoruz. Mevcut çalışan sağlık emekçisi eksikliğine bir de mesai arkadaşlarının pozitif çıkması ile beraber zaten var olan sorun derinleşmektedir. Örneğin bazı yoğun bakımda tek hemşire ile çalışmak zorunda kalan arkadaşlarımız itiraz ettiklerinde karsılarına pandemi süreci gerekçe gösterilerek üstü kapalı yer değişikliği ile tehdit edilmekte arkadaşlarımız ciddi mobinge maruz kalmaktadırlar.

Halen gerekli tedbirler, uyarılar ve hassasiyetler gösterilmemektedir. Salgın yönetilemiyor! En son sahadan aldığımız bilgiler doğrultusunda son 10 gündür vaka sayısı yaklaşık olarak 1500-1600 civarındadır. Ki nitekim dün sağlık bakanın yaptığı açıklama ile aylardır söylediğimiz gerçekler doğrulandı. Gerçekleri halktan saklayarak aynı zamanda pandeminin de daha hızlı yayılmasına neden olundu. Bu yönetememe hali maalesef insanların yaşamına mal oldu.

Kronik hastalığı olup karantinada olan ve tedavi görmesi gereken hastalar acili yetine bakılmaksızın karantina sürelerinin dolması beklenmekte herhangi bir tedavi uygulanmamakta ve kaderleri ile baş başa bırakılmaktadır. Yine son süreçlerde duyduğumuz kadarıyla covit pozitif tanı alıp hastaneden eve gönderilen, karantina da olan bireylerin evde vefat ettiği bilgisi. Yine bu süreçlerde kronik hastalığı olan hastaların tedavisi aksamakta, sağlık hizmetlerine ulaşımı engellenmiş ya da gerekli tedbirler alınmamıştır.

Bizler sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak elbetteki halkımızın sağlığını ve güvenliğini korumak, takip etmek ve sorumlulardan hesap sormak durumundayız. Bunun yanında sağlık emekçileri sendikası olarak pandemi kliniklerinde ve/veya hastanelerde hasta ile temas halinde olan tüm sağlık çalışanlarının da sağlığını korumak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak durumundayız. Durum bu haldeyken Şanlıurfa il sağlık müdürlüğü işlemez hale gelmiş, adeta halkımız ve sağlık emekçileri kendi kaderlerine terk edilmiş durumdadır” şeklinde konuştu.

‘ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMEZ HALE GELMİŞ’

İl sağlık müdürlüğü ve Halk sağlığı hizmetleri başkanlığına halk ve sağlık emekçileri adına seslenen Eylem Salar, şöyle devam etti:

“1-Şu ana kadar ilimizde kaç hastaya tanı konmuş, kaç hasta vefat etmiş, kaç hasta iyileşmiş, kaç hasta halen servis ve yoğun bakımlarda yatmaktadır. Durumun ciddiyetinin kavranılması açısından bu bilgiler halkla paylaşılmış mı? Kronik rahatsızlığı olan birçok kişi evine gönderiliyor, karantinaya gönderilen kaç kişi yaşamını yitirmiştir?

2-Şu ana kadar ilimizde kaç sağlık çalışanı enfekte olmuştur? Kaç sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir?

3-İlimiz cezaevlerinde kronik hastalığı olan tutuklular pandemi sürecinde gerektiği gibi korunabilmekte midir? Tutuklular arasında covid pozitif olanların varlığı bilinmektedir. Zorunlu olarak izolasyonda olan tutuklular pandemi nedeniyle risk oluşturmaması açısından görüş yasağı konularak aileleriyle görüştürülmemekte olmasına rağmen bugün ilimiz cezaevlerinde 26 tutuklunun covid pozitif olması, bulaş kaynağının cezaevi personeli olduğunu, bu konuda gerekli tedbirlerin alınmadığını göstermektedir. Yeterli temizlik malzemesi temini ve dezenfeksiyonun gerektiği şekilde yapılıp yapılmadığı denetlenmekte midir? Buna dönük cezaevi idareleriyle görüşmeler yapılıp gerekli önlemler alınmakta ve uygun takip ve tedaviler yapılmakta mıdır?

4-Sürecin başından beri ısrarla vurguladığımız acil ihtiyaç maddelerinin dışında üretimin durdurulması talebimizi tekrarlayarak soruyoruz. İlimizde bulunan fabrika ve atölyelerde covid pozitif işçilerin olduğu işyerlerine yönelik her hangi bir çalışma yapılmış mıdır? Gerekli denetimler yapılarak sağlıksız koşullarda üretim yapan fabrikalar için idari süreçler işletilmiş midir?

5-Pandemi ile en ön saflarda mücadele eden sağlık emekçileri enfekte olduğunda tanılar meslek hastalığı ve/veya işyeri kazası olarak giriliyor mu?

banner85
6-Salgının ilk aylarında Sağlık Bakanlığının da açıkladığı şekilde ek ödemelerin tavandan verileceği açıklanmışken sonraki aylarda, salgın halen devam ediyorken ek ödemelerde kısıtlamaya ve eski haline geçilmesinin gerekçeleri nedir?

Bu soruların cevaplanmasını, sağlık çalışanlarının ve halkımızın sağlığının korunması ve geliştirilmesinde gerekli tedbirlerin alınarak pandemi sürecinin sorunun ciddiyetine uygun şekilde yönetilmesini talep ediyoruz.

Sendika olarak salgınla mücadelede ülke çapında acil olarak uygulanmasını gerekli gördüğümüz önerilerimiz şunlardır;

4 hafta boyunca ülkeye giriş çıkışlarda çok sıkı tedbirler uygulanmalıdır.

4 hafta boyunca sağlık, belediye temizlik ve gıda satışı dışındaki tüm faaliyetler durdurulmalıdır.

Güvenlik adına yürütülecek faaliyetler cezalandırıcı bir perspektifle değil sosyal hizmetler ve destek kapsamında yerel yönetimlerin de katılımıyla yürütülmeli, başta sindemide belirlenen kuralların denetimi, özellikle ev içinde başta kadın ve çocuklara yönelik olmak üzere şiddet, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik tedbirlerle sınırlı olmalıdır.

Kamuda çalışan işçi memur vb. tüm çalışanların maaşı kesintisiz ödenmelidir. Gündelik işlerde ve özelde güvencesiz çalışan ve yoksulların tamamına 1 aylık ihtiyacını karşılayacak (en az 5000 TL) mali destek kamu bütçesinden karşılanmalı, esnafa bir aylık kira bedeli ve geçim giderleri desteği (en az 5000 TL) verilmelidir.

Sağlık personeline nitelikli kişisel koruyucu donanım eksiksiz sağlanmalıdır. Sindemi ile mücadelede sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri ile bakanlık kolektif çalışmalıdır. Sağlık alanındaki personel açığının güvenceli kadrolu istihdamı ile kapatılmasına yönelik planlama yapılmalı, 4C, 4B gibi güvencesiz kadrolarda çalışan personelin güvenceli kadroya geçmesi sağlanmalı, haklarında kesin yargı kararı bulunmayan ihraç tüm sağlık emekçileri göreve başlatılmalıdır.

Yüksek enfeksiyon riski ve aşırı iş yükü altında çalışan sağlık çalışanlarının sahada yaşadıkları şiddet, mobbing, adaletsiz ek ödemeler, belirti göstermelerine rağmen çalıştırılmaları, Covid-19 testi yaptırmalarının engellenmesi, hamile ve kronik hastalığı olmasına rağmen çalıştırılmaları vb. sorunların giderilmesine yönelik ivedilikle planlamalar yapıp girişimlerde bulunulmalıdır.

Belediye temizlik işçileri, gıda tedarikçileri, güvenlik güçleri gibi çalışması zorunlu olan kesimlere kamu ve çalıştırmaya devam eden firmalarca nitelikli koruyucu donanım sağlanmalıdır.

Vatandaşların zorunlu harcamalarının (su, elektrik, ısınma, vb.) faturaları devlet tarafından ödenmeli, kredi borçları vb. ertelenmelidir.

Farkındalık yaratmaya yönelik sosyal medya, TV, gazete vb. gibi araçlarla bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Meclis’te bulunan tüm partiler ile hükümet koordineli çalışmalıdır. Yerellerde DKÖ, STK’lar, muhtarlar, mahalle meclisleri vb. gibi toplumun örgütlü kurumları ile resmî kurumlar eşgüdüm içinde çalışmalıdır.

Kalabalık ve yoksul aileler içerisinde hastalığa yakalananların tedavilerinin ve izolasyon süresi boyunca konaklamalarının kamuya ait ya da kamunun finansmanını sağlayacağı ayrı mekanlarda gerçekleştirilmesi, izolasyonda kalmak zorunda olanlara bakım verilmesi sağlanmalıdır.

Covid-19 nedeniyle enfekte olan ve hayatını kaybeden insanlarımızın ve sağlık çalışanlarının sayısı dahil tüm veriler, yapılanlar, eksiklikler şeffaflıkla toplumla paylaşılmalıdır.

Bir aylık sürenin sonrasında sindeminin boyutu yeniden gözden geçirilerek hareket edilmelidir. Salgın tüm dünyada kontrol altına alınıncaya kadar yurtdışı giriş ve çıkışlarda tedbirler (test yapma, 14 gün izolasyon vb.) sürdürülmelidir.

Esma ALBAYRAK/AJANS URFA 

banner213
Yorumlar (0)
banner191
-1°
açık
Günün Anketi Tümü
Yakında kabine değişikliğinin olacağı konuşuluyor, AK Parti'nin 12 belediye başkanlığını elde ettiği Şanlıurfa bir bakanı hak etti mi?
Namaz Vakti 22 Ocak 2021
İmsak 06:04
Güneş 07:28
Öğle 12:41
İkindi 15:22
Akşam 17:45
Yatsı 19:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Eibar 19 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12