banner226

banner69

banner225

banner14

banner168

Lisanslı depoculuğa dev destek

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Video Konferans yöntemiyle düzenlenen 'Lisanslı Depoculuk Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, “Lisanslı depoculuğa 5 yılda toplam 323 milyon lira destek sağladık” dedi.

Ekonomi 27.01.2021, 07:56
Lisanslı depoculuğa dev destek

Lisanslı depoculuk sistemindeki gelişmelerin ele alındığı, sorunların değerlendirildiği ve hedeflerin ortaya konulduğu toplantıda, tarımsal ürün ticaretinin artması ve borsaların gelişmesiyle, Lisanslı depoculuğun bu yapıyı destekleyen en önemli unsur olarak öne çıktığını vurgulayan Bakan Pakdemirli "Lisanslı depoculuk kapsamında Ülkemizde 2000'li yıllarda başlayan süreç, 2005 yılında, Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun çıkmasıyla hız kazandı.  2010 yılında kurulan TMO-TOBB LİDAŞ ülkemizin ilk lisanslı depoculuk şirketi oldu. TMO-TOBB LİDAŞ tarafından 2011 yılında Ankara Polatlı'da kurulan 40 bin ton kapasiteli Lisanslı hububat deposu, bu alanda ülkemizdeki ilk depo" diye konuştu.

LİSANSLI DEPO KAPASİTESİ 1,8 MİLYON TONDAN, 4 KAT ARTIŞLA, TOPLAM 7 MİLYON TONA ULAŞTI

İlk lisanslı deponun kuruluşu üzerinden geçen yaklaşık 10 yılda, sağlanan destek ve teşviklerle bu sistemin giderek büyümeye ve gelişmeye başladığını söyleyen Pakdemirli "Özellikle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin sağladığı imkânlar sayesinde, son 3 yılda hem lisanslı depo şirketi sayısında, hem de kapasitede büyük artışlar oldu. Böylelikle; lisanslı depo şirketi sayısı 38'den, bugün 3,3 kat artarak, 126'ya ulaştı. Lisanslı Depo kapasitesi ise 1,8 milyon tondan, bugün itibariyle 4 kat artışla, 177 noktada, toplam 7 milyon tona ulaştı. Toplam kuruluş izni alan firma sayısı ise 232'ye yükselerek, kuruluş izni verilen kapasite 15,7 milyon tonun üzerine çıktı. Lisanslı depoculukta; ürün bazında hububat ile başlayan bu süreç, baklagiller ve yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin-zeytinyağı, kuru kayısı ve antepfıstığının dâhil olmasıyla giderek genişledi. Toplam lisanslı depoların bugün itibariyle yüzde 99'unu hububat oluşturmaktadır. Diğer ürünlerde ise; 13 bin 250 tonu fındık, 36 bin tonu pamuk, 5 bin tonu kuru kayısı, 2 bin tonu antepfıstığı ve 13 bin 500 tonu zeytin veya zeytinyağı lisanslı deposu faaliyet göstermektedir" dedi.

LİSANSLI DEPOCULUK ÜRETİMİN VE KAZANCIN GÜVENCESİ

Lisanslı depoculuğun üretimin ve kazancın güvencesi olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli "Türk çiftçisi bıkmadan, usanmadan, yorulmadan, ekmeye, biçmeye ve hasadını yapmaya devam ediyor. Çiftçilerimizin bu gayretlerinin sonucunda; 2020 yılında toplam bitkisel üretimimiz, bir önceki yıla göre 7 milyon ton artışla 124 milyon tona ulaşarak, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Buradan bütün çiftçilerimize teşekkür ediyor, ellerine, emeklerine sağlık diyorum. İşte lisanslı depoculuk bu emeği ve bereketi garanti altına alan, çiftçimizin kazancını ve gelirini daha da arttıran bir sistemdir. Bu sistem sayesinde çiftçimiz depo masraflarından kurtularak, ürünleri güvenli, sigortalı ve sağlıklı şekilde modern depolarda muhafaza ederek saklıyor. Böylece; hasat döneminde arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinden daha az etkileniyor.  Tabi; lisanslı depolardaki ürününü sonraki aylarda daha yüksek fiyattan satma imkânına kavuşuyor" açıklamasını yaptı.

LİSANSLI DEPO İLE ARTIK ÜRÜNLER KAMYONLARLA DEĞİL, KÂĞITLARIN EL DEĞİŞTİRMESİYLE PAZARLANIYOR

Lisanslı depo ile artık kamyonların değil, kâğıtların el değiştirerek ürünlerin pazarlandığını ifade eden Bakan Pakdemirli "Yani; lisanslı depoya teslim ettiği ürün karşılığında aldığı ürün senedi ile ürün borsasında, elektronik ortamda mahsulünü daha geniş bir yelpazede çok sayıda alıcıya ulaştırabiliyor.  Lisanslı depoya koyduğu ürünlerini teminat göstererek uygun koşullarda kredi kullanabiliyor. Tabi, Lisanslı depoculuk sisteminin üretici yanında sanayiciye de önemli katkıları var. Sanayici ihtiyaç duyduğu miktar, tür ve kalitede hammaddeyi, güvenilir şekilde, Lisanslı depolardan kısa sürede temin edebiliyor. Böylelikle sanayici; depo ve nakliye masraflarını azaltmış oluyor. Bu sistem sayesinde piyasalarda öngörülebilirlik sağlandığından, sanayici planlamasını daha doğru şekilde yapabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

LİSANSLI DEPOCULUK VE ÜRÜN İHTİSAS BORSALARI BİRBİRİNDEN AYRILMAZ BİRER PARÇA

Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsalarının birbirinden ayrılmaz birer parça olduğuna vurgu yapan Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

Ürün ihtisas borsaları Lisanslı depoculuk sisteminin işlerliğini artıran, ürünlerin kayıt altına alındığı, alım satımının yapıldığı, hareketlerinin takip ve kontrol edildiği bir yapı. Üretici, ürününü lisanslı depoya teslim ettiğinde, kendisine Elektronik Ürün Senedi, kısa adıyla ELÜS veriliyor. Üretici bu belge ile ürünlerini istediği zaman satabiliyor. ELÜS sayesinde; Ziraat Bankası'ndan 5 Milyon Liraya kadar sıfır faizli kredi kullanarak, finansman ihtiyacını karşılıyor. Borsalar sayesinde üreticiler mahsullerini sadece yerel piyasada değil, ulusal ve uluslararası pazarlara da ulaştırabiliyor. Tabi bu durum, hem rekabeti, hem de kazancı beraberinde getiriyor.

İhtisas borsalarında ürünler, kaliteye göre sınıflandırarak fiyatları belirlendiğinden, bu yapının gelişmesi, kaliteli üretimin artmasına da doğrudan katkı sağlamaktadır. Ayrıca, ürünleri temsil eden ISIN kodu sayısının azaltılmasıyla ELÜS işlemleri derinlik kazanacak, ürün ihtisas borsası fiyat oluşumunda daha aktif rol alacak ve piyasa fiyatlarının daha şeffaf ortamda oluşması sağlanacaktır. Böylece, tarımsal ürünlerin fiyatlarında zaman ve mekân gibi faktörlerden kaynaklı farklılıklar telafi edilecek, tüketiciler bu ürünlere daha uygun ve reel rakamlarla ulaşabilecektir"

LİSANSLI DEPOLAR GIDA GÜVENLİĞİMİZİ DAHA SAĞLAM HALE GETİRİYOR

Dünya nüfusunun 2050'de 10 milyara, ülkemiz nüfusunun ise 100 milyona ulaşmasının beklendiğini ifade eden Pakdemirli "2050'de bu nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak için bugünkünden yüzde 60 daha fazla üretim yapmak zorundayız.  Diğer taraftan, Dünya'da üretilen gıdanın her yıl 3'te biri maalesef kayıp ve israf oluyor. Bunun neredeyse yarısı, yani toplam üretiminin %14'ü, hasattan perakendeye kadar olan süreçte kayba uğruyor. Üretimi artırmak için yoğun gayret gösterirken, bu kayıpları ve israfı görmek bizi gerçekten çok üzüyor. Amacımız halkımıza; sürekli, yeterli, besleyici ve güvenilir gıda sunmaktır. İşte Lisanslı depolar; tarım ürünlerini güvenli ve sağlıklı ortamlarda kalitesini koruyarak uzun süre muhafaza ettiğinden dolayı, bu kaybı azaltmakta ve gıda güvenliğimizi daha sağlam hale getirmektedir" diye konuştu.

LİSANSLI DEPOCULUĞA BEŞ YILDA TOPLAM 323 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADIK

Lisanslı depoculuk sisteminde birçok destek ve muafiyetler uyguladıklarını belirten Bakan Pakdemirli "Lisanslı depolarda ürünü muhafaza eden üretici, üretici birliği, kooperatiflere ürün çeşidine göre kilogram başına depo kira desteği veriyoruz. Ayrıca, kira desteği alan üreticilere 750 Liraya kadar nakliye desteği ve 25 Lira analiz desteği ödüyoruz. 2015 yılında başlayan Lisanslı depoculuk destekleri kapsamında; bugüne kadar beş yılda toplam 323 Milyon Lira destek sağladık. Bu desteğin yüzde 78'ini, yani 252 Milyon Lirasını ise son 2 yılda ödedik. Ayrıca üreticilerimizin lisanslı depolarda ürün teslimlerinde %2 zirai stopaj, %20 gelir ve kurumlar vergisi ile % 2 SGK prim kesintisinden muaf olduğunu da özellikle belirtmek isterim" dedi.

Lisanslı depo yatırımlarına da önemli teşvik ve kredi imkânları sunduklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli "Lisanslı depoculuk yatırımlarına; Ziraat Bankası tarafından 50 Milyon Liraya kadar yüzde 50 faiz indirimli kredi sağlanıyor. Yatırım teşvik sistemi kapsamında ise Lisanslı depoculuk öncelikli yatırımlar kapsamındadır. Bu kapsamda lisanslı depo yatırımcıları; vergi indirimleri, faiz ve kar payı desteği, sigorta primi destekleri, yatırım yeri tahsisi gibi çok sayıda destek kaleminden faydalanabilmektedir" açıklamasını yaptı.

ELÜS YOLUYLA ÜRÜNÜNÜ SATAN ÜRETİCİMİZ DAHA FAZLA GELİR ELDE EDİYOR

Üretici dostu bu politikalar uyguladıklarını bunun yanında TMO üzerinden lisanslı depoculuk sistemini de teşvik ettiklerini söyleyen Pakdemirli "TMO'nun 2016 yılında başladığı lisanslı depolarda ELÜS yoluyla, hububat alım-satımı son 4 yılda büyük gelişme gösterdi.  TMO; 2016'da 12 noktada alım yaparken, 2020 yılında 108 lisanslı depodan alım yaptı. 2016 yılında TMO toplam alımının sadece %5'i ELÜS kapsamında iken, bu oran 2020 yılında %80'lere ulaşmıştır.  Hedefimiz, lisanslı depoculuk sisteminin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte, TMO'nun üreticiden yaptığı alımların tamamını, lisanslı depolar üzerinden ELÜS yoluyla gerçekleştirmek. ELÜS yoluyla ürününü TMO'ya veya piyasaya satan üreticimiz daha fazla gelir elde ediyor" diye konuştu.

Bunu somut örnekle anlatan Bakan Pakdemirli "Çiftçimiz; bir kamyon yani 20 ton buğdayını bu yıl açıkladığımız 1.650 Lira'dan TMO işyerine sattığında, vergi, SGK ve hizmet bedeli gibi kesintilerle eline net 31 bin 350 Lira geçti. Ama Lisanslı depo üzerinde ELÜS olarak satarsa eline net 33 bin 400 Lira geçiyor. Yani geliri yüzde 7 artmış oluyor. Yine 20 ton nohudunu ELÜS üzerinden satarsa, net gelirinde yüzde 6 artış oluyor. Kuru kayısıda ise 5 ton üzerinden benzer sistemde ELÜS ile satış yaparsa net gelirinde yüzde 5 artış oluyor" dedi.

Lisanslı depoculuğun üretimin garantisi, üreticinin kazancı, tarım ürünleri ticaretinin ana çarkı olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli "Son iki buçuk yılda hız verdiğimiz çalışmaları, daha da yukarılara taşıyacağız. Bakanlığımız, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu değerlendirme toplantısının, Lisanslı Depoculuğun gelişmesine büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

BİHA

banner213
Yorumlar (0)
banner191
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yakında kabine değişikliğinin olacağı konuşuluyor, AK Parti'nin 12 belediye başkanlığını elde ettiği Şanlıurfa bir bakanı hak etti mi?
Namaz Vakti 20 Nisan 2021
İmsak 04:10
Güneş 05:37
Öğle 12:29
İkindi 16:11
Akşam 19:11
Yatsı 20:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Gaziantep FK 33 51
7. Hatayspor 33 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 33 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 32 53
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23