banner114

banner87

Herkes bekliyor! Bakanlık 81 ile yazı yolladı

Milli Eğitim Bakanlığı 81 ildeki okullara yazı yolladı. Yazıda sene sonu ile ilgili yapılması gereken işlemler dile getirildi.

banner100
Eğitim 12.06.2019, 13:24 12.06.2019, 13:32
Herkes bekliyor! Bakanlık 81 ile yazı yolladı

Milyonlarca öğrenci iki gün sonra karne alıp tatile girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile Bakan yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla yazı yollayarak önemli uyarılarda bulundu. İşte o uyarılar...

İlköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemlere yönelik il/ilçc milli eğitim müdürlükleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerce görev alanlan ile ilgili iş ve işlemleri herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden zamanında yapması için aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda;

1-Öğrencilere ait seçmeli dersler dâhil tüm derslere ait not bilgilerinin c-Okul Yönetim Bilgi Sistemine zamanında işlenmesi sağlanarak not işlemleri tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.

2- İlgi (b) Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında ortaokul imam hatip ortaokullarında hafızlık eğitimi sebebiyle izinli sayılan öğrencilerin kayıtları aktifleştirilerek sınavları yapılacak ve sınavlarda 45.00'in altında puan alan öğrencilerin durumları. 10-13 Haziran 2019 tarihleri arasında şube öğretmenler kurulunda görüşülerek karara bağlanacaktır.

3- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında şube öğretmenler kurulu toplantıları 10-13 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılarak kurullarda alman kararlar c-Okul ŞÖK İşlemleri ekranına kaydedilecektir. ŞÖK karan alınmamış ve hakkında işlem tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.

4- Öğrencilere ait özürlü-özürsüz devam devamsızlık bilgilerinin c-Okul Yönetim Bilgi Sistemine titizlikle, zamanında ve günlük olarak işlenmesi sağlanmalıdır. Buna göre, okul müdürlüklerince zamanında işlenmemiş yahut hatalı işlenmiş öğrenci devamsızlıkları ile ilgili olarak Bakanlığa gönderilen evrakların ilgi (a) Kanunun 52 nci maddesi ve ilgi (b) Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri doğrultusunda hassasiyetle değerlendirilerek gönderilmesi gerekmektedir.

5- İlgi (b) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi kapsamında geçerli mazereti olmadan sınavlara katılmayan, projesini teslim etmeyen öğrencilerin ilgili ders hanesine "G" yazılacaktır. Sürekli devamsız olan öğrenciler sistem tarafından otomatik olarak sınıfta bırakılacağından bu öğrencilerin ders hanelerine "G" yazılmayacaktır. 6- İlgi (b) Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında mecburi öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler, ders yılı sonunda "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/öğrenci Işlemlcri'Aynlma İşlemleri" ekranından pasifleştirilecek ve EK-3 öğrenim Belgesi verilerek. Açık öğretim Ortaokuluna yönlendirilecektir.

banner85
7- Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış olan çocukların hazırbulunuşluk düzeyini artırmak ve onların ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla ilgi (b) Yönetmeliğin 6 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) ve (ç) bentleri hükümleri doğrultusunda okul öncesinde yaz okulları açılacaktır.

8- Okul yönetimleri, mevsimlik tanm işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimine dair olarak yayınlanmış olan 2016/5 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda. e-Okul yönelim Bilgi Sistemi nde "Mevsimlik Tanın İşçi Öğrencisi" geçici nakil sebebi ile gelen bu statüdeki öğrencilerin okula devam takip ve not girişlerini sağlayacaktır. Aynı genelgede ifade edilen ‘il/ilçe Mevsimlik Tarım İşçileri İle Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarını Takıp Ekipleri oluşturulacak ve Genelgenin 3 üncü maddesi hükümleri gereğince işlemler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda bulunan öğrencilerden 2019 Merkezi Sınav ve İOKBS’ye katılanlann ış ve işlemleri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce illere gönderilen 22.05.2019 tarihli ve 10001722 sayılı yazısı doğrultusunda yapılacaktır.

9- 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilgi (d) Yönerge kapsamında Kasım ayının ilk haftasında uygulanan öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA) ile programa alınması gerektiği tespit edilen fakat çeşitli sebeplerle program uygulanmayan veya program dışına çıkarılan öğrencilerin durumu incelenecektir.

10- Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları standartları sistemine veri girişi (algısal yarar anketleri ve okul mevcut durum veri girişleri) işlemlerinin veri giriş takvimi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve tamamlanması sağlanacaktır.

11-  e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ndeki veriler, sadece Bakanlığımızca yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanıldığından il/ilçe ve okul yönetimleri tarafından üçüncü şahıslarla ve resmî/özel kurumlara verilecektir.

12- Bakanlığımızca ilgi (c) yönetmelik doğrultusunda e-okul yönetim bilgi Sistemi içerisinde oluşturulan "Sosyal Etkinlik Modülü" için Genel Müdürlüğümüzün internet sayfasının "http://tegm.meb.gov.tr/ Sosyal Etkinlik Modülü Bölümünde yer alan Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu ve diğer açıklamalar doğrultusunda öğrencilerin gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerin ilgili öğretmenlerce Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesi gerekmektedir. Modüle işlenen etkinliklerin okul yönetimince (sosyal etkinlikler kurulu başkanı) onaylanarak etkinlik girişi yapılmamış öğrenci bırakılmayacaktır. 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen sosyal etkinlikler Modüle işlcnmeyccektir

13- İl/ilçc millî eğitim müdürlüklerince 2018-2019 eğitim öğretim yılında düzenlenen/izni verilen sosyal etkinliklerin. “Sosyal Etkinlik Modülü’ne" Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu'nda belirtildiği üzere "Merkezî Etkinlikler" kapsamında sırasıyla "c-Okul Yönetim Bilgi Sistcmi/Bakanlık MEM İşlemleri Sosyal Etkiniiklcr/Sosyal Etkinlik Tanımlama" ekranlarından işlenmesi sağlanacaktır.

14- Okul Müdürlüklerince Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu'nda belirtildiği üzere öğrencilerin okuldan bağımsız olarak okul dışında velilerinin kontrolünde gerçekleştirdikleri sosyal etkinlikler “Sosyal Etkinlik Modülü’ndc" "Okul Dışı Bireysel Etkinlikler" adıyla kayıt altına alınacaktır, öğrencilerin Okul Dışı Bireysel Etkinlik kapsamında katıldıklar» etkinliklerin isteğe bağlı olarak veliler tarafından "Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu" (Ek-1) ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Ancak öğrenciler okuldan bağımsız olarak Kılavuzda belirtilen kurum ve kuruluşlar aracılığı ile merkez (Bakanlıklar) veya mülk» idare amiri (Valilik/Kaymakamlık) tarafından izinli/onaylı etkinliklere katılım sağladığı/ürün ortaya koyduğu/performans gösterdiği takdirde Okul Dışı Bireysel Etkinlik gerçekleştirmiş olur. Okul Dışı Bireysel Etkinliklerin Modüle işlenebilmesi için okul yönetimince (sosyal etkinlikler kurulu başkam) öğrencinin etkinliği gerçekleştirdiği kurum/kuruluş tarafından düzenlenen Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu’ndaki(Ek-l) bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak doldurulduğu ve imzalandığı kontrol edilecek ve uygunluğu tespit edilen formların sınıf/şubc rehber öğrctmenince Modüle işlenmesi sağlanacaktır. Okul Dışı Bireysel Etkinlikler kapsamında öğrencilerin derece alması durumunda Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu gerekmemekte olup yalnızca derece alındığını gösteren belge/resmi yazı Sosyal Etkinlik Modülü'ne işlenecektir.

15- Öğrencilere karneleri ile birlikte “Öğrenci Sosyal Etkinlik Belgesi” verilecek olup söz konusu belgeye sırasıyla "e-Okul Yönetim Bilgi Sistcmi/Îlkokul-Ortaokul Kurum İşlemlcri/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik Tamamlama/Raporlar/öğrcnci Sosyal Etkinlik Belgesi” ekranlarından ulaşılmaktadır.  16- eOkul Yönetim Bilgi Sisteminde öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları Çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadıkları, karnelerin sosyal etkinlik bölümüne TAMAMLADI", ‘TAMAMLAMADI" şeklinde işaretlenmesi İlgi (e) Yönetmelik gereği kaldırılmıştır.  (Vatan)

banner158
Yorumlar (0)
banner123
28°
açık
Günün Anketi Tümü
Yakında kabine değişikliğinin olacağı konuşuluyor, AK Parti'nin 12 belediye başkanlığını elde ettiği Şanlıurfa bir bakanı hak etti mi?
Namaz Vakti 27 Mayıs 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:01
Öğle 12:27
İkindi 16:18
Akşam 19:43
Yatsı 21:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20