TAŞERONDAN KAMUYA GEÇEN İŞÇİLERE İKRAMİYE VE BAYRAM YARDIMI

Bilindiği üzere 696 sayılı Olağan Üstü Hal Kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği kadroya alınan sürekli işçilerin geçiş süreci 02.04.2018 tarihi itibariyle tamamlanarak taşeron işçiler kamu işçisi olarak göreve başlamışlar idi.

İlgili KHK kapsamında ücretlere ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı tarafından “375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesi uyarınca İdarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücret ile diğere mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri” yayınlanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanana usul ve esaslara göre geçiş işlemleri tamamlanan taşeron işçilere diğer kamu işçileri ile yapılan ve yüksek hakem kurulu tarafından karara bağlanan son toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanacak olup, 31/10/2020 tarihine kadar geçerlidir.

Bu kapsamda taşerondan kamuya geçen işçilerin ücretleri ile ilgili toplu iş sözleşmesi hükümlerini inceleyelim…

İŞÇİLERİN MAAŞ ZAMLARI

 01.07.2018 tarihinden itibaren 31/10/2020 tarihine kadar, her altı ayda bir işçilere % 4 zam uygulanacaktır.

İŞÇİLERİN İKRAMİYE HAKLARI :Kamu işçilerine 2018 yılı için iki tür ikramiye uygulanacaktır.

  1. 6772 sayılı yasanın 1. Maddesi kapsamında ödenen ikramiyeler: ücret sistemleri ne olursa olsun her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave ödeme yapılır. Bakanlar kurulu kararıyla bu tutar işçilerin maaşlarına göre hafta sonları düşüldükten sonra 13 gün 26/1/2018 tarihinde, 13 gün de 8/6/2018 tarihinde ödenecektir. Taşeron işçi iken kamuya geçen işçiler maaşlarına göre hesaplanacak 13 günlük ikramiyelerini bayramdan önce alacaklardır.  
  2. 6772 sayılı yasanın Ek 1. Maddesi kapsamında ödene ikramiyeler: İşçilere yapılan 1. Maddedeki ikramiyenin dışında her yıl için, her biri bir aylık istihkakları toplamının geçmemek şartıyla toplu iş sözleşmesince en çok iki ikramiye daha verilebilir. Bu da 2018 yılı için Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir.

BAYRAM YARDIMI

İşçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramında 75 TL bayram harçlığı verilir. Bu hüküm doğrultusunda yine Ramazan Bayramı öncesinde taşerondan kamuya geçen işçiler de 75 TL alacaklardır. 

DİĞER HAKLAR

  • İşçilere 3 çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25 TL. çocuk yardımı yapılır.
  • İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00 TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.
  • İşçilere her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılır.
  • İşveren, işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere;
  • İlkokul için 100,00 TL. Ortaokullar için 110,00 TL. Lise ve dengi okullar için 120,00 TL. Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00 TL. Tutarında öğrenim yardımı yapar.

banner14

banner15