ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDEMELERİ BAŞLADI

Öğretmenler arasında kırtasiye yardımı olarak da adlandırılan ve her yıl eğitim öğretim yılı başında öğretmenlere ödenen “öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesine ilişkin 06/09/2017 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yazısı, Mili Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ imzasıyla tüm Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi.  2017-2018 yılı eğitim öğretim yılın7da yapılacak ödemelerin ne kadar olacağı, ödemelere ilişkin esas ve usullere yer verilen yazıda 2016 -2018 öğretim yılına ait ödemelerin 11 Eylül itibariyle ödenebileceği belirtilmiştir. 

 

ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİNİN YASAL DAYANAĞI 
Öğretime hazırlık ödeneği; 657 sayılı Devlet Memurları kanunun Ek 32 Maddesi hükümleri gereği öğretmenlere sağlanan mali haklardandır. Bu madde hükmü şöyle;  

Ek Madde 32 – Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dâhil (…)(2) ) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.     Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.

 

ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİNİN TUTARI 
Öğretim yılına hazırlık ödeneği, yasa hükmünde bakanlar kurulunca belirlenir denilmekle birlikte, memurlarla sendikalar arasında yapılan toplu sözleşme hükümleri gereği merkezi yönetim bütçe kanununda yer alacak tutarlarda ödenir. Belirlenen brüt ödenek tutarları üzerinden sadece damga vergisi kesintisi yapılarak ödenmektedir.  
Toplu sözleşme hükümlerine göre; 2017 yılında Brüt 1.050 TL. olarak uygulanacak.  Bu kapsamda; Damga vergisi kanunu gereği binde 7,59 oranında kesilecek olan damga vergisi düşüldükten sonra kalan para öğretim yılına hazırlık ödeneği olarak ödenecek. Bu da 2017-2018 yılı için ödenecek tutar 1050 TL’den kesilecek 7,97 TL. Damga vergisi düşüldükten sonra 1042.03 TL olacaktır. 
Ayrıca eğitim öğretim yılının başı olan Eylül ayından sonra atanan öğretmenlere birinci dönem bitmeden atananlara belirlenen tutarın % 75, ikinci dönem başlayanlara ise % 50 olarak ödeme yapılır.   Öğretim yılına hazırlık ödemeleri fiilen görev yapan öğretmenlerle birlikte aday öğretmenlere de ödenir. 

 

ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK
2017- 2018 yılı öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesine ilişkin yazıda, ödeneklerin 11 Eylül itibariyle ödenebileceği belirtilmiştir. Uygulamada; okullarca hazırlanacak, İl ve/veya İlçe Milli Eğitim müdürlüklerince onaylanacak öğretim yılına hazırlık ödeneğine ilişkin bordro ve ödeme emirlerinin Muhasebe ya da Malmüdürlüklerince işleme alınması sonrasında bankaya göndermek suretiyle ödenebilecektir.  
Bu bağlamda ilgili süreçleri tamamlanan öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödenekleri ödenme işlemleri başlamış olup hesaplara yatmaya başlamıştır. Okulların ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ilgili süreçleri tamamlama durumlarına göre Eylül ayı içinde ödeme işlemleri tamamlanacaktır.

  
AÇIĞA ALINAN ÖĞRETMENİN ÖĞRETİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ 
Yasa metnine bakıldığında “fiilen öğretmenlik yapanlara” denildiği için fiilen görevde olmayan, disiplin soruşturması nedeniyle açığa alınan öğretmenlere öğretime hazırlık ödeneği ödenemeyecektir.  Bu öğretmenler daha sonra göreve başlatılırsa başlama tarihine göre ödeme yapılabilecektir

banner14

banner15