OBEZİTE

Obezite, latince 'obesus' sözcüğünden türemiştir. Obesus sözcüğü iyi beslenmiş anlamına gelmektedir. Obezite, tüm toplumlarda çok yaygın görülen bir sağlık sorunudur ve giderek küresel bir epidemi halini almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından obezite " vücutta sağlığı bozacak şekilde aşırı yağ birikmesi " olarak tanımlanmaktadır.Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının ortalama %15-20'sini, kadınlarda ise %25-30'unu yağ dokusu oluşturmaktadır.

Erkeklerde bu oranın %25, kadınlarda ise %30'un üzerine çıkması durumunda obezite söz konusudur.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Asya, Afrika ve Avrupa'nın altı ayrı bölgesinde yapılan 12 yıl süren MONICA (Kardiyovasküler Hastalıkta Belirleyicilerin ve Eğilimlerin Çok Uluslu İzlenmesi) çalışmasında obezite prevalansında 10 yılda %10-30 arasında bir artış olduğu bildirilmiştir.

Türkiye’de ise erkeklerde %21,1’inde kadınlarda %41,5’inde obezite görülmektedir.

Obezitenin Etyolojisi

  • ­Genetik
  • Sosyo-Kültürel ve Psikolojik
  • Çevresel
  • Biyokimyasal
  • Fizyolojik
  • Nörolojik

           Morbid Obezitede Görülen Yandaş Hastalıklar

  • Diyabet
  • Hipertansiyon
  • Hiperlipidemi
  • Kardivasküler Hastalıklar
  • Uyku Apnesi
  • Yağlı Karaciğer
  • Osteoartrit
  • Ruhsal sorunlar

  • Safra Kesesi Hastalıkları
  • Bazı Kanser türleri
  • Hiperlipidemi – Hipertrigliseridemi
  • İnsülin Direnci – Hiperinsülinemi
  • Metabolik Sendrom

Tüm bunları düşündüğümüzde, obez bireylerin tedavisi için öncelikle endokrinoloji ve metabolizma uzmanı ile görüşüp kilo vermeye engel olacak herhangi bir problem olmadığından emin olunmalı beraberinde bir beslenme ve diyet uzmanından yardım alarak tedaviye başlanması en doğrusudur.

banner14

banner15