Yargıtay'dan önemli karar! İzne çıkacaklar...

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ücretli yıllık izin talebi kabul edilmemesine rağmen işe başlamayan çalışanın iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti. Daire, kıdem ve ihbar tazminatına karar veren yerel mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay'dan önemli karar! İzne çıkacaklar...
banner38

Bir şirkette servis elemanı olarak çalışan kadın, doğum izni kullandı.  Daha sonra 6 ay ücretsiz izin alan kadın, bu izninin sonunda yıllık izin talep  etti.  Çalışanın bu talebi, ücretsiz izin kullandığı gerekçesiyle reddedildi.  İşveren, farklı tarihlerde çalışana işe başlamasına yönelik ihtarname gönderdi.  İşe başlamayan kadının iş sözleşmesi devamsızlık nedeniyle feshedildi.

Bunun üzerine çalışan kadın tarafından dava açıldı. İş akdinin haklı  nedenle feshedildiğinin ispat yükü kendisine düşen davalı işveren tarafından  ispatlanamadığına hükmeden mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatına karar verdi. İlk derece mahkemesinin kararının temyizi üzerine dosya Yargıtay 9.  Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin kararında, davacı çalışanın, doğum sonrasında ücretli izin  hakkını kullandığı, daha sonra kadının 6 ay ücretsiz izne ayrıldığı belirtildi. Davacı çalışanın 6 aylık ücretsiz izninin bitimi sonrasında 14 günlük  ücretli izin talebinde bulunduğu aktarılan kararda, işverenin bu talebi kabul  etmediği, davacının de işe başlamadığı bildirildi.

Kararda, işverenin yıllık izin talebi uygun görülmediği halde işe  başlamayan davacıyı devamsızlık gerekçesiyle işten çıkarttığı hatırlatıldı. Yıllık izin talep eden işçiye izin verip vermemenin, kullanılacak  iznin zamanını belirlemenin işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğu ifade  edilen kararda, "Doğum sonrasında yasal ücretli izin hakkını kullanıp, üzerine 6  ay ücretsiz izin kullanan davacıya talep ettiği 14 günlük yıllık iznin  kullandırılmamasında davalının bu konudaki yönetim hakkını kötüye kullandığı  söylenemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararında, işverenin fesihte haklı  olduğu, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine kabul  edilmesinin hatalı olduğu kaydedildi. (Vatan)

SIRADAKİ HABER

banner14

banner15